Return True - 5 تا از کتابخانه های جالب از CSS و JAVASCRIPT در July 2019

5 تا از کتابخانه های جالب از CSS و JAVASCRIPT در July 2019

سعی ما در ReturnTrue آپدیت نگه داشتن خود و مخاطبان ما در زمینه های مورد بحث در این وبسایت است. در این دسته سعی می کنیم منابع جدید و جالب را معرفی کنیم.

CSS Wand

مجموعه ای از CSS های قابل تغییر برای آیکون های لودینگ، انیمیشن های دکمه ها، به شکل ساده ای میتوانید نحوه کار هر یک را مشاهده کنید و CSS مربوطه را برای خود تغییر دهید.


Barba.js

کتابخانه ای JAVASCRIPT که برای ایجاد حرکتی همراه با انیمیشن بین صفحات وبسایت شما. با پیکیر بندی آن می توانید حس صفحات تکی را ایجاد کنید و تجربه کاربری کاربران خود را بهتر کنید. همچنین می توانید درخواست های HTTP را به حداقل برسانید


Freezeframe

کتابخانه کوچک JAVASCRIPT برای کنترل تصاویر GIF 


Spotlight

کتابخانه ای JAVASCRIPT که برای ایجاد گالری تصاویر می توانید استفاده کیند


Scene.js

کتابخانه ای JAVASCRIPT که انیمیشن های مبتنی بر جدول زمانی را برای ما فراهم می آورد.

نظرات